Hortikultura Kocijan - Projektiranje, uređenje i održavanje zelenih površina U Istri

Usluge

Naš se posao koji je vezan za hortikulturu sastoji od nekoliko dijelova ili faza, ovisno o potrebi i želji klijenata.

  1. Nakon što nas klijent kontaktira slijedi izlazak na teren gdje se vrši potrebna analiza površine, mjerenja, slikanje te razmjena ideja kako bi se vidjele želje, mogućnosti, funkcionalna izvedivost, potrebe i sl.
  2. Poštujući želje i mogućnosti klijenta te zahtjeve struke i na temelju gore navedenih predradnji izrađuje se idejni plan i projekt za određeni teren ili postojeći vrt/okućnicu s troškovnikom i popisom materijala i biljaka.
  3. Nakon eventualnih izmjena i dopuna projekta i ako ga klijent prihvati, prelazi se na samo izvođenje odnosno uređenje vrta / okućnice što može ukjučivati ovisno o situaciji pripremu terena/čišćenje, nabavu i dovoz kvalitetne vrtne zemlje, nabavu provjerenog biljnog materijala, travnih smjesa ili travnog tepiha visoke kvalitete, sijanje travnjaka ili postavljanje travnog tepiha, sadnju biljaka, živih ograda, stabala, izradu staza, pergola, kamenjara i sl.)
  4. Ukoliko se klijent odluči za automatsko navodnjavanje, što je u suvremeno osmišljenim vrtovima i neophodno (zbog racionalizacije potrošnje vode, uštede vremena, optimalnog zalijevanja biljaka te zbog sve većih klimatskih stresova), izrađuje se i troškovnik te projekt za ugradnju tog sustava.
  5. Po završetku svih radova dogovaramo održavanje vrta koje može biti sezonsko, mjesečno ili godišnje. Održavanje obuhvaća njegu travnjaka (gnojidba, prozračivanje, košnja), njegu biljaka (rezidba, gnojidba, zaštita od bolesti), servisiranje sustava za navodnjavanje te sve ostale poslove koji se javljaju tijekom godine.

Sve poslove Hortikultura Kocijan obavlja savjesno, profesionalno, poštujući u potpunosti pravila struke uz apsolutnu garanciju na sve obavljene radove i ugrađene materijale.